F7 – Přímočarý a křivočarý pohyb

zpět

Přímočarý a křivočarý pohyb (dle tvaru trajektorie)

 

Přímočarý pohyb  – trajektorie pohybu je ve tvaru přímky

 

Křivočarý pohyb – trajektorie pohybu je ve tvaru křivky

 

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6

http://fyzika.fyzikaprozivot.cz/7-rocnik/1-pohyb-telesa