F7 – Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu

zpět

Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu

 

U rovnoměrného pohybu je rychlost stále stejně velká. Jak je to u nerovnoměrného pohybu?

 

Můžeme si to ukázat na příkladu: vlak jel podle jízdního řádu z Brna do Rosic 30 min a ujel vzdálenost 26 km. Zastavoval přitom ve třech zastávkách. Pohyboval se tedy po trati nerovnoměrným pohybem.

 

Pro nerovnoměrné pohyby zavádíme průměrnou rychlost pohybu (značka vp). Vypočítáme ji tak, že celkovou dráhu dělíme celkovou dobou pohybu.

 

Jakou rychlostí jedem vlak v daném okamžiku, ukazuje strojvedoucímu tachometr. Této rychlosti říkáme okamžitá rychlost. Pokud je údaj na tachometru stálý (např. 70 km/h) vlak se pohybuje rovnoměrně. Pokud se údaj na tachometru zvětšuje, koná vlak zrychlený pohyb. Pokud se údaj na tachometru zmenšuje, koná vlak zpomalený pohyb.

 

Příklad:

Automobil jel na jednom úseku sinice po dobu půl hodiny stálou rychlostí 80 km/h. Pak náhle zmenšil svou rychlost na 60 km/h a jel jí po dobu 45 min. Vypočtěte průměrnou rychlost automobilu.

 

v =  80 km/h

t =  0,5 h

v= 60 km/h

t= 45 min = 0,75 h

——————-

v prvním úseku ujede dráhu s1 = v1 . t= 80 . 0,5 = 40 km

v druhém úseku ujede dráhu s= v2 . t2 = 60 . 0,75 = 45 km

vp = (40 + 45) : (0,5 + 0,75) = 68 km/h.

Automobil jel tedy průměrnou rychlostí 68 km/h.

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6