F7 – Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

zpět

Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

(dle rychlosti pohybu tělesa)

 

 

Nerovnoměrný pohyb – těleso urazí za stejné doby různé dráhy, pohybuje se různou rychlostí

Příkladem nerovnoměrného pohybu může být např. rozjíždění nebo brzdění auta.

 

 

Rovnoměrný pohyb – těleso urazí za stejné doby stejné dráhy a pohybuje se konstantní (stálou) rychlostí

Příkladem rovnoměrného pohybu může být například jízda auta po dálnici stálou rychlostí po delší dobu.

 

 

 

 

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6