F7- Rovnováha dvou sil

zpět

Rovnováha dvou sil

 

Pokus pro ověření:

Na misku vah se stupnicí v newtonech položíme závaží o hmotnosti m1 = 200 g. Závaží působí na misku vah svisle dolů silou F1 = 2 N. K misce vah upevníme siloměr a táhneme svisle vzhůru silou F2 = 2 N.

 

   

 

POZORUJEME že, ukazatel vah neukazuje žádnou výchylku. Výsledná síla má tedy velikost F = 0 N.

 

Další příklad (pohybové účinky):

Na kroužek působí dvě stejně velké síly F1 a F2 opačného směru.

 

 

POZORUJEME že, kroužek zůstává v klidu, jako kdyby na něj nepůsobila žádná síla.

Říkáme, že síly jsou v rovnováze.

 

Dvě stejně velké síly opačného směru, které působí současně na těleso v jedné přímce, jsou v rovnováze. Jejich pohybové účinky na těleso se ruší.

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6