F7 – Rozklad světla optickým hranolem

zpět

Rozklad světla optickým hranolem

 

Rozklad světla – je známý fyzikální jev, během kterého se pomocí optického hranolu bílé světlo rozkládá na barevné složky. Tento jev můžeme prozkoumat pomocí tzv. optického hranolu.

 

Pokus (průchod světla optickým hranolem):

Clonou s úzkou štěrbinou necháme procházek svazek rovnoběžných paprsků bílého světla. Poté mezi štěrbinu a stínítko vložíme optický hranol.

 

 

POZORUJEME že, na stínítku zachycujeme stopu procházejícího světla jako bílý proužek. Poté co mezi štěrbinu a stínítko vložíme optický hranol. Na stínítku zachytíme barevný pás který se nazývá spojité spektrum. Bílé světlo se rozkládá pomocí optického hranolu na jednotlivé barevné složky světla v pořadí červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigová, fialová.

 

Jak vzniká duha?

 

 

Je to velkolepé spektrum slunečního světla. Vzniká lomem a vnitřním odrazem slunečního světla na vodních kapkách v atmosféře. Za deště prochází světlo každou kapkou. Voda má větší hustotu než vzduch a světlo se v ní láme. Na okraji dešťových kapek se rozkládá na jednotlivé barevné složky, které opouští pod různými úhly kapku. Duhu vidíme jako barevný oblouk s vnitřní okrajem fialovým a vnějším okrajem červeným.

 

 

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6

obrázek (duha): Autor: Wing-Chi Poon – self-made; at Jasper National Park, Alberta, Canada (along Yellowhead Highway 16 between intersection to Malign Valley Road and intersection to Snaring River Campground, overlooking Colin Range in the south)., CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=405080

https://cs.wikipedia.org/wiki/Duha