F7 – Síla. Účinky síly

zpět

Síla (souhrn)

 

  • silou popisujeme vzájemné působení těles, která se dotýkají, nebo působení silového pole na těleso
  • velikost síly měříme pomocí pružinového siloměru
  • jednotka síly je newton [N]
  • umíme skládat dvě síly
  • mimořádný význam má síla gravitační Fg
  • velikost síly Fg je přímo úměrná hmotnosti tělesa m, na které působí  Fg = m . g
  • působiště síly Fg kterou Země působí na těleso znázorňujeme v těžišti tělesa

 

Účinky síly

 

  • posuvné účinky (síla může uvést těleso z klidu do posuvného pohybu, může pohyb tělesa urychlit, zastavit, zpomalit)
  • otáčivé účinky (může těleso roztočit, zrychlit, zbrzdit, zastavit jeho otáčivý pohyb)
  • deformační účinky (může změnit tvar tělesa)

 

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6