F7 – Skládání sil opačného směru

zpět

Skládání sil opačného směru

 

Pokus pro ověření:

Na misku vah se stupnicí v newtonech položíme závaží o hmotnosti m1 = 500 g. Závaží působí na misku vah svisle dolů silou F1 = 5 N. K misce vah upevníme siloměr a táhneme svisle vzhůru silou F2 = 2 N.

 

 

POZORUJEME že, výslednice sil má na stupnici vah hodnotu F =  F1 – F2 = 3 N a směřuje svisle dolů.

Toto můžeme potvrdit výpočtem dle uvedeného vzorce a pomocí grafického znázornění.

 

F = F1 – F2

 

Výslednice dvou sil opačného směru má stejný směr jako větší síla a její velikost se rovná rozdílu velikostí obou sil.

 

 

Další příklad:

Například na člověka na paraglidingu působí v určitém okamžiku svisle vzhůru odporová síla Fo = 400 N a svisle dolů gravitační síla Fg = 700 N.

 

 

VYPOČTEME že, výslednice sil F má velikost      F = Fg – Fo = 700 – 400 = 300 N.

Výslednice sil má tedy velikost 300 N a směr větší síly (svisle dolů). Proto v tu chvíli člověk na paraglidingu klesá.

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6