F7 – Stín

zpět

Stín

 

Co je to stín?

 

Stín – je prostor za tělesem, kam nepronikne světlo ze zdroje.
Polostín – je prostor, do kterého proniká světlo pouze z části světelného zdroje.

 

Pokus (vržený stín):

Papírový kotouč umístíme mezi svíčku a stínítko.

POZORUJEME že, světlo dopadá je na část kotouče která je obrácená ke zdroji světla. Do prostoru za kotouč světlo neproniká a vzniká tam temný prostor = plný stín. na stínítku pozorujeme osvětlenou část která ostře hraničí s neosvětlenou částí – s tmavou siluetou kotouče = vržený stín. Když stínítko od kotouče oddalujeme, vržený stín se zvětšuje.

 

Pokus (stín a polostín):

Papírový kotouč umístíme mezi dvě svíčky a stínítko.

POZORUJEME že, vržené stíny se částečně překrývají. V prostoru kde nevniká světlo ze žádného zdroje vzniká plný stín. V prostoru kam vniká světlo z některého z obou zdrojů vzniká polostín.

 

Příklad (neostrý stín):

Papírový kotouč umístíme mezi žárovku z mléčného skla a stínítko.

POZORUJEME že, plný stín vržený tělesem na stínítko přechází pozvolna v polostín = vzniká neostrý stín.

 

Pěkný příklad stínu můžeme vidět na obloze. 

Zatmění Měsíce a Slunce

 

zatmění Měsíce:

Slunce – Země – Měsíc

 

zatmění Slunce:

Slunce – Měsíc – Země

 

 

 

 

 

Zatmění Měsíce – Slunce osvětluje Zemi a za ní vzniká stín. Dostane-li se do prostoru stínu za Zemí Měsíc, můžeme pozorovat zatmění Měsíce.

  • pokud je celý Měsíc v plném stínu Země = pozorujeme úplné zatmění
  • pokud je část Měsíc v plném stínu Země = pozorujeme částečné zatmění

 

Zatmění Slunce – Také za Měsícem vzniká stín. Dostane-li se Měsíc na své oběžné dráze mezi Slunce a Zemi, může jeho stín dopadat na povrch Země a pozorujeme zatmění Slunce.

  • v místech kam nedopadají žádné paprsky Slunce = pozorujeme úplné zatmění
  • v místech kam dopadají paprsky Slunce jen z části = pozorujeme částečné zatmění

 

Na území ČR bude možné pozorovat částečné zatmění Slunce 10.6.2021 ….

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6