F7 – Světelné zdroje. Rychlost světla

zpět

Světelné zdroje. Rychlost světla

 

Šíření světla zapříčiňují světelné zdroje.

Světelný zdroj – je těleso v němž vzniká světlo, které je z něj vyzařováno do okolí.

 

Světelné zdroje – příklady:

 • především všechny rozžhavené předměty (Slunce, hvězdy, plamen svíčky, vlákno žárovky)
 • světelné zdroje nevyžadující vysoké teploty (výbojky, zářivky – studené světlo)
 • světélkování rostlin a živočichů (svatojánské mušky) aj.

 

Světelné zdroje dělíme na:

 • plošné (Slunce, zářivka)
 • bodové (plamen svíčky, žárovka)

 

Osvětlená tělesa – předměty které vidíme proto, že odrážení světlo nějakého světelného zdroje a část odraženého světla přichází do našeho oka (Měsíc, planety, list papíru, zrcadlo, květina). Bílé a lesklé předměty většinou světlo odrážejí, černé předměty většinu světlo pohlcují.

 

Tělesa tedy mohou světlo:

 • vyzařovat (Slunce, hvězdy, plamen svíčky, vlákno žárovky)
 • odrážet (Měsíc, planety, list papíru, zrcadlo, květina)
 • pohlcovat (voda, vzduch aj.)

Prostředí, kterým se světlo šíří, nazýváme optické prostředí.

Rozlišujeme tři typy optického prostředí:

 • průhledné –nedochází v něm k rozptylu světla, světlo projde téměř nezměněno, vidíme přes něj tělesa (čiré sklo, vzduch, voda)
  • čiré – vidíme přes něj všechny barvy (čiré sklo, vzduch, voda)
  • barevné – barevné sklo
 • průsvitné – světlo prostředím prochází, ale z části se v něm rozptyluje, nevidíme přes něj tělesa (matné sklo, papír, kouř)
 • neprůhledné – světlo se v něm silně pohlcuje nebo se na povrchu odráží (klasické zrcadlo, zeď, dřevo)

 

 

Jakou rychlostí se šíří světlo?

 

 • rychlost světla závisí na druhu prostředí, kterým se šíří
 • nejrychleji se světlo šíří ve vakuu (vzduchoprázdnu) rychlostí 300 000 km/s
 • ve vzduchu je rychlost světla téměř stejná jako ve vakuu
 • ve skle se světlo šíří rychlostí 200 00 km/s
 • v diamantu se světlo šíří rychlostí 125 000 km/s
 • rychlost světla v ostatních průhledných prostředích je vždy menší než rychlost světla ve vakuu

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6

http://fyzika.fyzikaprozivot.cz/7-rocnik/5-optika