F7 – Těžiště tělesa

zpět

Těžiště tělesa

 

Pokus pro ověření:

Zkuste položit tužku na vodorovně natažený prst, tak aby nespadla.

 

 

POZORUJEME že, tužka nespadne, podepřeme-li ji pod určitým bodem (bod T). Při posunutí prstu vpravo nebo vlevo tužka spadne. Tento bod se nazývá těžiště tělesa.

 

Další příklad (učení těžiště tenké desky):

Velmi tenkou desku zavěsme postupně na nit v různých bodech. V každém případě (po ustálení ve svislém směru) narýsujeme na desku přímku procházející závěsným bodem nitě.

 

 

POZORUJEME že, přímky se protínají v jednom bodě (bod T = těžiště tělesa).  Zavěsíme-li desku v tomto bodě, zůstane v klidu.

 

Každé těleso má jediné těžiště T. Jeho poloha závisí na rozložení látky v tělese.

Působiště výsledné gravitační síly Fg, kterou působí Země na těleso umísťujeme do těžiště.

Tělesa zavěšená nad těžištěm nebo v těžišti zůstávají v klidu.

Rovněž tělesa podepřená těsně pod těžištěm nebo v těžišti zůstávají v klidu.

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6