F7 – Tlak plynu v uzavřené nádobě. Manometr

zpět

Tlak plynu v uzavřené nádobě. Manometr

 

Pokus1:

 

  • píst stříkačky necháme v trochu povytažené poloze (zůstane v klidu, tlak uvnitř stříkačky je stejný jako atmosférický tlak)
  • palcem ucpeme otvor a píst stlačíme, POZORUJEME že, vzduch se pod pístem stlačí
  • palec uvolníme z pístu, POZORUJEME že, píst se začne vracet do původní polohy (tlak stlačeného vzduchu je větší než atmosférický tlak, říkáme že v uzavřené stříkačce vznik přetlak.

 

Pokus2:

 

  • píst stříkačky posuneme těsně k otvoru, zacpeme palcem a poté píst táhneme co nejdál od otvoru (vzduch se pod pístem zřeďuje)
  • uvolníme píst a POZORUJEME že, se píst začne pohybovat (tlak zředěného vzduch je menší než tlak atmosférický, říkáme že v uzavřené stříkačce vznik podtlak.

 

Říkáme, že je v nádobě přetlak – je-li v uzavřené nádobě větší tlak než atmosférický tlak v okolí nádoby.

Říkáme, že je v nádobě podtlak – je-li v uzavřené nádobě menší tlak než atmosférický tlak v okolí nádoby

 

Přetlak nebo podtlak plynu využíváme u:

  • injekčních stříkaček
  • sací pumpy
  • hustilky atd.

 

Přetlak a podtlak můžeme měřit pomocí manometru.

 

Manometr může být:

 

  • otevřený kapalinový (pro malé hodnoty) – je to skleněná trubice tvaru U, částečně naplněná kapalinou, na jedné straně konec připojíme nádobu s plynem (např. stříkačku), vytvoříme-li např. podtlak, hladina kapaliny v ramenu připojeném k plynu je výš (viz. obr)

 

  • deformační (pro velké přetlaky, hlavně v praxi) – hlavní součástí je pružná kovová trubice ohnutá do oblouku, otevřený konec je spojen s vnitřkem nádoby (např. kotlem) a uzavřený konec je připojen v ručce, která udává na stupnici přetlak, vytvoří-li se např. větší přetlak, roste tlaková síla na stěny trubice a zakřivení trubice se zmenší

   

 

Videa pro názorné vysvětlení:

 

 

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6

videa: http://fyzika.fyzikaprozivot.cz/7-rocnik/4-3-tlak-plynu-v-uzavrene-nadobe