F7 – Tlak v praxi

zpět

Tlak v praxi

 

V denním životě nebo v technické praxi nastanou někdy situace, kdy potřebujeme zmenšit nebo zvětšit tlakové účinky síly.

 

Tlak můžeme zmenšit:

  • zvětšením obsahu styčné plochy (použití pásu u traktoru, zvětšením počtu kol u vozidla)
  • zmenšením tlakové síly (kolové traktory mají co nejmenší hmotnost)

 

Tlak můžeme zvětšit:

  • zmenšením obsahu stykové plochy (šití jehlou, zatloukání hřebíku)
  • zvětšením tlakové síly (lisy)

 

Je-li znám tlak a obsah stykové plochy, můžeme tlakovou sílu vypočítat ze vztahu:

 

F = p . S

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6