F7 – Tlaková síla. Tlak

zpět

Tlaková síla. Tlak

 

Co jsou deformační účinky síly?

Např. zmáčkneme houbu, změní se její tvar.

Na čem závisí deformační účinky síly?

 

Příklad:

Když jdete v zimě v hlubokém sněhu s lyžemi přes ramenu jako moc se boříte do sněhu? Jak moc se boříte máte-li lyže na nohou?

POZORUJEME že, s lyžemi přes rameno se boříte hluboko. Vezmete si ale lyže a hned se boříte méně.

Lyžař s lyžemi přes rameno i lyžař s lyžemi na nohou působí stejně velkou tlakovou silou. Rozdíl je, že pokaždé na jinou plochu.

 

Tlaková síla, která je rozložena na velkou plochu působí menší deformaci než síla rozložená na malou plochu. Říkáme, že v prvním případě vyvolává menší tlak.

 

Příklad:

Na plastelínu působíme nože silou F = 10 N. Jednou plochou stranou nože, podruhé ostřím nože. V jakém případě rozdělíme plastelínu snadněji? Plocha nože je 10 cm2 a plocha ostří 0,5 cm2.

POZORUJEME že, ostřím nože rozdělíme plastelínu snadněji. Můžeme odvodit, že ostří nože působí na 1 cm2 silou 20x větší než plochá strana nože. Říkáme, že ostří nože vyvolává 20x větší tlak.

 

Deformační účinky tlakové síly závisejí na tom, jak velká síla působí na plochu o jednotkovém obsahu.

 

Fyzikální veličina tlak (značíme p) udává, jaká síla působí na plochu např. 1 cm2 nebo 1 m2.

 

p = F / S

 

p ….. tlak ….. [Pa] = [N/m2]

* 1 Pa je tlak, který vyvolá síla 1 N působící kolmo na plochu o obsahu 1 m2

F ….. tlaková síla ….. [N]

S ….. obsah plochy [m2]

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6