F7 – Třecí síly v denní i technické praxi

zpět

Třecí síly v denní i technické praxi

 

Kdy je tření škodlivé? Jak ho můžeme zmenšit?

 

U strojů se jejich součástky zahřívají, jejich stykové plochy se odírají a stroj se rychle opotřebovává.

 

Třecí sílu se snažíme zmenšovat:

  • broušením a leštěním stykových ploch
  • oddělením ploch tenkou vrstvou maziva
  • využitím kuličkových nebo válečkových ložisek

 

 

Kdy je tření užitečné? Jak ho můžeme zvětšit?

 

Tření je nezbytnou podmínkou chůze, jízdy automobilů, pohybu zvířat.

 

Třecí sílu se snažíme zvětšovat:

  • při náledí sypeme chodníky pískem
  • na kolech jsou vylisované zářezy

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6