F7 – Zákon síly. Urychlující a brzdné účinky síly na těleso

zpět

Urychlující a brzdné účinky síly na těleso

 

Pokus:

Víte jak roztlačit sáňky? V tomto pokusu je vysvětleno jak působením síly F můžeme měnit rychlost nebo směr pohybu sáněk vzhledem k ledové ploše.

 

Posuvné účinky síly:

 

zatlačíme-li silou F můžeme sáňky uvést do pohybu

kamarád může silou F urychlit jejich pohyb

sáňky můžeme silou F zpomalit nebo zastavit

můžeme silou F změnit jejich směr

 

Působením síly F se mění velikost nebo směr rychlosti pohybu sáněk vzhledem k ledové ploše.

 

Kdy je změna rychlosti pohybu sáněk větší?

 

Tato změna pohybových účinků závisí:

  • na velikosti působící síly

sáňky tlačíme menší silou F, druhé sáňky tlačíme větší silou F, čím větší silou tlačíme tím více se jejich pohyb zrychlí

  • na hmotnosti tělesa

pokud tlačíme prázdné sáňky silou F a sáňky s kamarádkou silou F, zrychlí se v druhém případě pohyb sáněk méně

 

2 NEWTONŮV POHYBOVÝ ZÁKON: Zákon síly

Působí-li na těleso síla, mění se jeho rychlost. Tzn. že síla uvede těleso z klidu do pohybu, pohyb tělesa urychlí, zpomalí, zastaví nebo změní jeho směr.

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6