F7 – Užití páky

zpět

Užití páky

 

S pákou se setkáváme v každodenním životě a to velmi často. Je součástí mnoha strojů a zařízení. Pomocí páky můžeme např. zvedat těžké předměty za použití menší síly (přemáháme tak gravitační sílu ale i jiné síly).

 

Příklady využití páky (síly působí na opačných stranách – dvojzvratná páka):

  • zvedání těžkého balvanu
  • veslování
  • otevírání víka plechovky
  • štípání drátu kleštěmi

 

 

Může být páka v rovnovážné poloze pokud na ni působí dvě síly na stejné straně osy?

ANO, ale síly musí působit v opačném směru.

 

Příklady využití páky (obě síly působí na stejné straně – jednozvratná páka):

  • louskání ořechů
  • předloktí paže

 

 

 

Příklad:

Na páku působí vlevo závaží silou F1 = 1 N svisle dolů ve vzdálenosti a1 = 0,2 m. V poloviční vzdálenosti a2 = 0,1 m (také vlevo) působí na páku siloměr silou F2. Jakou silou musí působit siloměr, aby páka byla v rovnovážné poloze.

F1 = 1 N

a1 = 0,2 m

a2 = 0,1 m

F2 = ?

———————-

F1 . a1 = F2 . a2

1 . 0,2 = F2 . 0,1

F2 = 1 . 0,2 / 0,1 = 2 N.

Siloměr musí působit silou 2 N.

 

Rovnoramenná páka. Rovnoramenné váhy

 

Při působení stejně velkých sil (F1 = F2) je páka v rovnovážné poloze, jestliže jsou ramena obou sil stejná (a1 = a2).

Taková páka se nazývá rovnoramenná. Příkladem využití rovnoramenné páky jsou rovnoramenné váhy.

 

Vahadlo rovnoramenných vah je rovnoramenná páka otáčivá kolem vodorovného břitu. pokud jsou misky prázdné je vahadlo v rovnovážné poloze. Na levou misku dáme vážený předmět (jazýček se vychýlí). Na pravou misku musíme dát závaží o stejné hmotnosti (jazýček vahadla se poté opět ustálí na střední čárce stupnice).

 

Na rovnoramenných vahách určujeme hmotnost tělesa srovnáním se známou hmotností závaží.

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6