F7 – Vlastnosti látek

zpět

Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek

 

Základní vlastnosti pevných látek

 • nemění svůj tvar (částice v pevných látkách jsou velmi blízko u sebe, působí na sebe velkými silami,  ve většině látek se rozmístí do pravidelně uspořádaných poloh kolem kterých kmitají)
 • mají stálý objem
 • mohou být křehképružné nebo tvárné (křída, houba, plastelína)
 • mají různou tvrdost (dřevo, kov)

 

Základní vlastnosti kapalných látek

 • jsou tekuté (kapaliny můžeme přelévat)
 • mění snadno svůj tvar (přizpůsobují se tvaru nádoby) – kapaliny se skládají z částic, které jsou v neustálém a neuspořádaném pohybu, ty snadno mění svou polohu, mohou se snadno po sobě posouvat
 • ponecháme-li kapaliny v klidu, ustálí se vodorovná hladina– působení gravitační síly Země
 • mají stálý objem, jsou téměř nestlačitelné – částice kapalin jsou ve srovnání s částicemi plynu velice blízko sebe
 • jsou snadno dělitelné na menší části – lze je rozprášit na menší kapičky, každá kapička přitom obsahuje ještě obrovský počet částic

 

Základní vlastnosti plynných látek

 • jsou snadno stlačitelné a rozpínavé (částice plynů na sebe vzájemně působí jen nepatrnými přitažlivými silami)
 • nemají vlastní tvar ani objem (objem plynu je dán objemem nádoby a tvar plynu je dán vnitřním tvarem nádoby)
 • plyny jsou tekuté (podobně jako kapaliny)
 • plyny jsou tvořeny z částic, které se neustále a neuspořádaně pohybují (vzdálenosti mezi částicemi plynů jsou větší než u kapalin)
 • plyn vyplní vždy celý objem nádoby

 

Látka Tvar Objem Stlačitelnost Tekutost
pevná stálý stálý ne ne
kapalná měnící se stálý ne ano
plynná měnící se měnící se ano ano

 

Pozor! Některé plyny nebo páry kapalin mohou být hořlavé a se vzduchem tvoří výbušnou směs.

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 6. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-246-5