F7 – Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země

zpět

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země

 

I v atmosféře stejně jako u kapalin platí Archimédův zákon!

 

Na každé těleso v atmosférickém vzduchu působí vztlaková síla a platí pro ni vztah:

 

Fvz = V . ρv . g

 

V ….. objem tělesa ….. [m3]

ρv….. hustota vzduchu ….. [kg/m3] (1,29 kg/m3)

g ….. gravitační zrychlení ….. [10 N/kg]

 

Na volné těleso v atmosféře Země působí tedy vztlaková síla Fvz (svisle vzhůru) a gravitační síla Země Fg (svisle dolů).

 

Tělesa z látek, jejichž průměrná hustota je menší než hustota vzduchu (např. balónek naplněný heliem) v atmosféře stoupají vzhůru (Fvz> Fg). Je-li průměrná hustota tělesa větší než hustota vzduchu, těleso v atmosféře klesá (F> Fvz).

 

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6