F7 – Základní vlastnosti plynů

zpět

Základní vlastnosti plynů

 

  • jsou snadno stlačitelné a rozpínavé
  • nemají vlastní tvar ani objem (objem plynu je dán objemem nádoby a tvar plynu je dán vnitřním tvarem nádoby)
  • plyny jsou tekuté (podobně jako kapaliny)
  • plyny jsou tvořeny z částic, které se neustále a neuspořádaně pohybují
  • vzdálenosti mezi částicemi jsou větší než u kapalin (pohybují se volně dokud nenarazí na sebe nebo na stěnu nádoby)
  • plyn vyplní vždy celý objem nádoby

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6