F7 – Zákon vzájemného působení dvou těles

zpět

Zákon vzájemného působení dvou těles

(Zákon akce a reakce)

 

Častokrát jsme si ověřili, že silové působení dvou těles je vzájemné.

 

Příklady:

  • vzájemné působení dvou těles které se dotýkají (prst x pružina)
  • vzájemné působení dvou těles které na sebe působí prostřednictvím silových polí (magnet x klíč)

 

Někdy lze velikost vzájemného působení dvou těles měřit (pomocí jednoduchých pokusů).

 

Příklady:

  • vzájemné působení ocelové tyčky a magnetu
  • vzájemné působení mezi dvěma žáky

 

3 NEWTONŮV POHYBOVÝ ZÁKON: Zákon vzájemného působení dvou těles (Zákon akce a reakce)

Působí-li jedno těleso na druhé silou, působí i druhé těleso na první silou stejně velkou opačného směru. Síly vzájemného působení současně vznikají a současně zanikají. Každá z nich působí na jiné těleso.

 

Někdy se tento zákon nazývá také Zákon akce a reakce, protože jedna z těchto sil se nazývá akce a druhá reakce.

 

Příklady (využití označení sil akce a reakce):

  • reaktivní motory raket (síla rekce vzniká při prudkém vytékání plynů z trysek letadla, akce je síla kterou motory vytlačují plyny z trysek)
  • puštění nafouknutého balonku (balonek vytlačuje silami pružnosti plyn ven – akce, reakce je síla proudícího vzduchu která tlačí balonek na opačnou stranu)

 

Pohybové účinky vzájemného působení můžeme ověřit pokusem.

 

Pokus:

Dva chlapci stojí na skateboardu. První chlapec odstrčí druhého silou F1.

POZORUJEME že, chlapci se na skateboardu začnou pohybovat oba dva. Protože druhý chlapce působí současně na prvního silou F2. V důsledku působení této síly se uvede do pohybu i první chlapec.

POZOR! Síly F1 a F2 jsou stejně velké, ale nejsou v rovnováze, protože každá působí na jiné těleso.

 

Síly vzájemného působení dvou těles působí vždy na dvě různá tělesa, proto se nemohou ve svých účincích rušit – nejsou v rovnováze.

 

Opravdu tento zákon působí všude? Co třeba kámen padající k Zemi?

 

ANO, zákon platí také!

Gravitační síla Země Fg přitahuje kámen a kámen přitahuje Zemi silou opačnou Fg*. Účinek však nepozorujeme, protože Země má velikou hmotnost a síla Fg* s ní prakticky nepohne.

 

Pohybový účinek síly je tím menší, čím je větší hmotnost tělesa.

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6