F7 – zápis (Atmosféra Země. Atmosférický tlak)

zpět

Atmosféra Země. Atmosférický tlak

 

Atmosféra Země – vzduchový obal Země

 

Složení: 21% kyslíku, 78% dusíku a 1% jiných plynných látek (oxid uhličitý, argon) a také např. vodní pára, mikroorganismy, prach.

 

Atmosféru dělíme na:

  • troposféru
  • stratosféru
  • mezosféru
  • termosféru
  • exosféru

 

Atmosférický tlak

 

  • vzniká v důsledku působení gravitační síly na atmosférické vrstvy
  • značíme jej pa
  • k měření používáme např. rtuťový tlakoměr, aneroid a barometr

 

 

 

zpět