F7 – zápis (Atmosféra Země. Atmosférický tlak)

zpět

Atmosféra Země. Atmosférický tlak

 

Atmosféra Země – vzduchový obal Země

 

Složení: 21% kyslíku, 78% dusíku a 1% jiných plynných látek (oxid uhličitý, argon) a také např. vodní pára, mikroorganismy, prach.

 

Atmosféru rozdělujeme dle teploty na:

  • troposféru (0 – 20 km)
  • stratosféru (20 – 50 km)
  • mezosféru (50 – 85 km)
  • termosféru (85 – 690 km)
  • exosféru (od 690 km)

 

Atmosférický tlak

 

  • vzniká v důsledku působení gravitační síly na atmosférické vrstvy
  • značíme jej pa
  • nelze ho vypočítat, ale můžeme jej změřit

 

F = pa . S

 

K měření používáme např. rtuťový tlakoměr, aneroid a barometr.

 

 

zpět