F7 – zápis (Gravitační síla a hmotnost tělesa)

zpět

Gravitační síla a hmotnost tělesa

 

Síla – značka F, jednotka newton [N].

Sílu měříme pružinovým siloměrem.

 

Jeden newton je roven přibližně síle, kterou Země přitahuje těleso o hmotnosti 100 g.

 

Gravitační síla – značka Fg, jednotka newton [N].

 

Každé těleso o hmotnosti 1 kg je na povrchu Země přitahováno gravitační silou 10 N.

 

 

zpět