F7 – zápis (Kladky)

zpět

Kladky

 

Pevná kladka

 

  • je těleso otáčivé kolem pevné, zpravidla vodorovné osy
  • je v rovnovážné poloze, když na obou koncích lana působí stejné síly

 

Výhoda:

  • je pro nás pohodlnější působit směrem dolů
  • můžeme přitom využít i vlastní tíhu

 

 

 

Volná kladka

 

  • je kladka zavěšená volně na lano (viz obr.)
  • lano je napínáno poloviční silou
  • je v rovnovážné poloze, když na volný konec lana působíme poloviční silou, než je Fg působící náklad

 

Nevýhoda:

  • táhneme menší silou, ale směrem nahoru

 

 

 

Kladkostroj

 

  • zařízení využívající kombinace pevné a volné kladky
  • v praxi se používají kladkostroje složené z několika pevných a volných kladek

 

 

 

 

zpět