F7 – zápis (Lom světla)

zpět

Lom světla

 

Lom světla je způsoben změnou rychlosti světla.

Na rozhraní dvou optických prostředí nastává lom.

 

 

Lom ke kolmici (β < α)

světlo přechází z prostředí opticky řidšího do prostředí opticky hustšího (vzduchu – sklo)

 

Lom od kolmice (β > α)

světlo přechází z prostředí opticky hustšího do prostředí opticky řidšího (sklo – vzduch)    

 

Lom do rozhraní (α = 42°)

úhel lomu je 90°, rozhraní (sklo – vzduch)

 

Úplný odraz (α  > 42°)

světlo už jen odráží, rozhraní (sklo – vzduch)

 

zpět