F7 – zápis (Měření a změny atmosférického tlaku)

zpět

Měření a změny atmosférického tlaku

 

Poprvé byl atmosférický tlak přesně změřen roku 1643 E. Toricellim – Torricelliho pokus.

Podle tohoto pokusu byl sestrojen rtuťový tlakoměr (přesný ale nepřenosný).

 

K záznamu hodnot během časové doby (v meteorologických stanicích) se používá barograf.

 

Změny atmosférického tlaku

  • atmosférický tlak s rostoucí nadmořskou výškou klesá
  • atmosférický tlak v témže místě během dne mění (935 až 1055 hPa)
  • hodnota normálního tlaku pn = 101,325 kPa

 

zpět