F7 – zápis (Odraz světla. Zákon odrazu světla)

zpět

Odraz světla. Zákon odrazu světla

 

  • Zrcadla – jsou plochy, které dobře odrážejí světlo
  • Přírodní zrcadlo např. hladina rybníka.
  • Nejjednodušší zrcadla jsou rovinná.

 

Zákon odrazu:      α´ = α

Velikost úhlu odrazu α´ se rovná velikosti úhlu dopadu α. Odražený paprsek leží v rovině dopadu.

 

V rovnoběžném světelném svazku mají všechny paprsky stejný úhel dopadu (vznikne opět rovnoběžný světelný svazek).

 

Rozptyl světla – nastává když povrch (např. papír) není přesně rovinný, světlo se odráží do všech směrů.

 

zpět