F7 – zápis (Optické prostředí, přímočaré šíření světla, rychlost světla)

zpět

Optické prostředí, přímočaré šíření světla, rychlost světla

 

Optické prostředí – je prostředí, kterým se světlo šíří.

 

Typy optického prostředí:

  • průhledné – nedochází k rozptylu světla, světlo projde téměř nezměněno, vidíme přes něj tělesa (čiré sklo, vzduch, voda)
  • průsvitné– světlo prochází, z části se rozptyluje, nevidíme přes něj tělesa (matné sklo, papír, kouř)
  • neprůhledné – světlo se pohlcuje nebo odráží (klasické zrcadlo, zeď, dřevo)

 

Ve stejnorodém optickém prostředí se světlo šíří přímočaře.

 

  • rychlost světla závisí na druhu prostředí, kterým se šíří
  • nejrychleji se světlo šíří ve vakuu: c = 300 000 km/s
  • ve vzduchu je rychlost světla téměř stejná jako ve vakuu
  • rychlost světla v ostatních průhledných prostředích je vždy menší než rychlost světla ve vakuu

 

 

zpět