F7 – zápis (Optické vlastnosti oka)

zpět

Optické vlastnosti oka

 

Oční  čočka – je spojka, která vytváří na sítnici skutečný a převrácený obraz, menší, než je pozorovaný předmět.

 

  • Obraz na sítnici vyvolá reakce, které jsou zpracovány naším mozkem tak, že obraz vnímáme jako přímý.
  • Normální oko mění zakřivení oční čočky podle vzdálenosti pozorovaných předmětů.

 

Krátkozraké oko

  • nedokáže zaostřit na vzdálené předměty
  • obraz vznikne před sítnicí
  • někdy je způsobena protáhlým tvarem oka
  • upravuje se brýlemi s rozptylkami

 

Dalekozraké oko

  • nedokáže zaostřit na blízké předměty
  • obraz vznikne za sítnicí
  • někdy je způsobena zploštělým tvarem oka
  • upravuje se brýlemi se spojkami

 

zpět