F7 – zápis (Pascalův zákon)

zpět

 

Tlak v kapalinách může být vyvolán:

 

  1. působením vnější síly na povrch kapaliny v uzavřené nádobě (popisuje Pascalův zákon)
  2. účinkem gravitační síly Země na kapalinu

 

Pascalův zákon

 

PASCALŮV ZÁKON

Působením vnější tlakové síly na povrch kapaliny v uzavřené nádobě vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak.

 

 

p ….. tlak …..[Pa]

F ….. síla ….. [N]

S ….. plocha ….. [m2]

 

Příklad:

Kolmo na hladinu kapaliny o obsahu 0,1 m2 působí tlaková síla 2000 N. Jak velký tlak v kapalině vyvolá?

 

p = ?

F = 2000 N

S = 0,1 m2

———————————————–

p = F / S 

p = 2000 / 0,1 

p = 20 000 Pa

 

Síla vyvolá tlak 20 kPa.

 

zpět