F7 – zápis (Stín)

zpět

Stín

 

V důsledku přímočarého šíření světla vzniká ze neprůhlednými tělesy stín – místo kam světlo neproniká.

 

Při osvícení více bodovými zdroji nebo plošným světlem vzniká za neprůhledným tělesem i polostín – místo kam světlo proniká částečně.

 

Zatmění Měsíce – Slunce osvětluje Zemi a za ní vzniká stín. Dostane-li se do prostoru stínu za Zemí Měsíc, můžeme pozorovat zatmění Měsíce.

 

Zatmění Slunce – Také za Měsícem vzniká stín. Dostane-li se Měsíc na své oběžné dráze mezi Slunce a Zemi, může jeho stín dopadat na povrch Země a pozorujeme zatmění Slunce.

 

zpět