F7 – zápis (Tlaková síla. Tlak)

zpět

Tlaková síla. Tlak

 

Tlaková sílaje celková síla, kterou působí jedno těleso na druhé kolmo na dotykovou plochu. Může mít na těleso deformační účinek.

 

Tlaková síla, která je rozložena na velkou plochu působí menší deformaci než síla rozložená na malou plochu. Říkáme, že v prvním případě vyvolává menší tlak.

 

Deformační účinky tlakové síly závisejí na tom, jak velká síla působí na plochu o jednotkovém obsahu.

 

Tlak

  • značka: p
  • jednotka: Pa = [N/m2]
  • udává, jaká síla působí na plochu např. 1 cm2 nebo 1 m2

 

 

  • p ….. tlak ….. [Pa] 
  • F ….. tlaková síla ….. [N]
  • S ….. obsah plochy [m2]

 

1 Pa je tlak, který vyvolá síla 1 N působící kolmo na plochu o obsahu 1 m2.

 

Další jednotky:

  • hektopascal  – hPa  1 hPa = 100 Pa
  • kilopascal  – kPa  1 kPa = 1 000 Pa
  • megapascal – MPa  1 MPa = 1 000 000 Pa

 

zpět