F7 – zápis (Třecí síly v denní i technické praxi)

zpět

Třecí síly v denní i technické praxi

 

Tření může být jak užitečné (chůze, jízda automobilů) tak i škodlivé (opotřebení součástek strojů).

 

Třecí sílu můžeme zmenšit např. broušením a leštěním stykových ploch, vrstvou maziva, použitím ložisek a zvětšit např. výlisky na kolech, posypem chodníku.

 

zpět