F7 – zápis (Účinky gravitační síly Země na kapalinu. Tlaková síla)

zpět

Účinky gravitační síly Země na kapalinu. Tlaková síla

 

V důsledku působení gravitační síly Země působí kapalina v nádobě v klidu TLAKOVOU SILOU kolmo na dno nádoby, na stěny nádoby a na plochy ponořené v kapalině.

 

Velikost tlakové síly vypočteme:

F ….. tlaková síla ….. [N]

S ….. obsah plochy ….. [m2]

h ….. hloubka kapaliny ….. [m]

ϱ ….. hustota kapaliny ….. [kg/m3]

g ….. gravitační zrychlení ….. [10 N/kg]

 

Tlaková síla kapaliny se zvětšuje s hloubkou a závisí na hustotě kapalin.

 

zpět