F7 – zápis (Užití čoček v praxi)

zpět

Užití čoček v praxi

 

Velikost i vzdálenost předmětů opticky posuzujeme pomocí zorného úhlu (úhel mezi paprsky, které vycházejí z okrajových bodů předmětu a vnikají do našeho oka)

 

Oko je schopno rozlišit dva body od sebe, pokud je vidí pod zorným úhlem alespoň 1´.

Pokud je úhel ještě menší musíme použít např. lupu, mikroskop

 

LUPA

 

je spojka s ohniskovou vzdáleností menší než 25 cm, předmět se umístí mezi lupu a ohnisko, pozorujeme jej okem umístěným blízko lupy.

obraz – zdánlivý, přímý a zvětšený, max. 6x

 

Použití lupy: v laboratořích při pozorování rostlin, drobných živočichů, minerálů, čtení stupnic měřících přístrojů, ve filatelii

 

MIKROSKOP

 

obsahuje dvě spojky s různými ohniskovými vzdálenostmi: spojka blíže k předmětu = objektiv + spojka dále od předmětu = okulár

obraz – zdánlivý, zvětšený a převrácený

 

Použití mikroskopu:  v biologii, lékařství, mineralogii, …

u běžných mikroskopů – zvětšení až 1000 x, elektronové mikroskopy –až 1000.000 x

 

DALEKOHLED

 

k pozorování velmi vzdálených předmětů, zvětšuje zorný úhel a předměty přibližuje a zvětšuje

obraz – zvětšený, zdánlivý a převrácený

 

Druhy dalekohledů: Keplerův (hvězdářský), Galileův, Triedr, Hubblův, Newtonův, Cassegrainův dalekohled ….

 

zpět