F7 – zápis (Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země)

zpět

Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země

 

 

I v atmosféře stejně jako u kapalin platí 

Archimédův zákon!

 

Na každé těleso v atmosférickém vzduchu působí vztlaková síla a platí pro ni vztah:

 

 

  • V ….. objem tělesa ….. [m3]
  • ρv….. hustota vzduchu ….. [kg/m3] v = 1,29 kg/m3)
  • g ….. gravitační zrychlení ….. [10 N/kg]

 

Je-li:

 

tělesa v atmosféře stoupají vzhůru (např. balónek naplněný heliem).

 

Je-li:

 

tělesa v atmosféře klesají dolů.

 

zpět