F7 – zápis (Vztlaková síla působící na těleso v kapalině)

zpět

Vztlaková síla působící na těleso v kapalině

 

Těleso ponořené do kapaliny je nadnášeno silou, která má opačný směr než síla Fg (gravitační síla).

 

Tato síla se nazývá vztlaková síla a značí se Fvz.

 

Fvz ….. vztlaková síla ….. [N]

Fg ….. gravitační síla ….. [N]

 

 

 

 

Vztlaková síla působící na těleso v kapalině

 

 

  • na horní stěnu působí tlaková síla F1 (svisle dolů)
  • na dolní stěnu působí tlaková síla F2 (svisle vzhůru)
  • na protilehlé stěny působí síly F3, F4 (stejně velké, opačný směr)
  • dolní stěna je ve větší hloubce než horní stěna krychle F2 > F1

 

 

 

  • Vztlaková sila Fvz nezávisí na hmotnosti tělesa.
  • Vztlaková sila Fvz je tím větší, čím větší je objem ponořeného tělesa.
  • V kapalině s větší hustotou působí na těleso větší vztlaková síla Fvz.
  • Vztlaková síla působící na těleso ponořené do kapaliny závisí na objemu ponořené části tělesa a na hustotě kapaliny.

 

Fvz ….. vztlaková síla ….. [N]

V ….. objem tělesa ….. [m3]

ϱ….. hustota kapaliny ….. [kg/m3]

g ….. gravitační zrychlení ….. [10 N/kg]

 

 

zpět