F7 – zápis (Základní vlastnosti plynů)

zpět

Základní vlastnosti plynů

 

  • jsou snadno stlačitelné a rozpínavé
  • mění tvar podle nádoby
  • mají stálý objem
  • jsou tekuté (podobně jako kapaliny)
  • plyn vyplní vždy celý objem nádoby

 

  • v plynech se částice pohybují volně a zcela neuspořádaně
  • vzájemně na sebe působí jen zcela nepatrnými přitažlivými silami
  • proto jsou plyny rozpínavé a snadno stlačitelné
  • po určité době vyplní nejen celou nádobu, ale např. i místnost

 

 

zpět