F7 – Znázornění síly

zpět

Znázornění síly

 

Na čem závisí účinek síly? (vysvětlení na připevněné pružině)

 

Účinek síly závisí na:
  • velikosti působící síly (např. čím větší silou působíme na pružinu, tím víc se prodlouží)
  • směru působící síly (např. pružinu můžeme natahovat různými směry)
  • působišti síly (na místě kde síla na tělese působí)

 

 

Síla je tedy dána velikostí, směrem a působištěm.

Sílu znázorňujme úsečkou se šipkou. Délka šipky odpovídá velikosti síly, směr šipky udává směr síly.

 

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6