F7 – Zobrazení rovinným zrcadlem

zpět

Zobrazení rovinným zrcadlem

 

Jak vzniká obraz který vidíme v zrcadle (náš, předmětů před zrcadlem)?

 

Ze svítícího bodu P (např. žárovky) dopadá světlo na celou plochu zrcadla. Odražené světlo rovinného zrcadla tvoří rozbíhavý svazek. Paprsky jakoby vycházejí z jednoho bodu [P‘] nacházejícího se za zrcadlem. Tento bod nazýváme zdánlivý obraz svítícího bodu [P] (viz. obrázek). Část světla odraženého od zrcadla vniká do oka pozorovatele.

 

 

Obraz v rovinném zrcadle je zdánlivýstejně velký jako vzor a je stranově převrácený.

 

Příklady:

  • vidíme že hračka i její odraz jsou stejně vzdáleny
  • odraz (např. dívčina ruka) je stranově převrácený
  • předmět a jeho obraz jsou souměrně sdružené podle roviny zrcadla (písmena textu ZRCADLA)

 

   

 

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6

http://fyzika.fyzikaprozivot.cz/7-rocnik/5-4-zrcadla