F9 – Atomová jádra

zpět

Atomová jádra

 

 • rozměry atomového jádra jsou nepatrné – asi stotisíckrát menší než rozměry atomu
 • nositeli kladných nábojů v jádře jsou protony
 • mají náboj stejné velikosti ale opačného znamínka než elektrony
 • jsou asi 1800 x těžší než elektrony
 • počet protonů udává protonové číslo (Z)
 • dalšími částicemi v jádře jsou neutrony
 • mají přibližně stejnou hmotnost jako protony
 • společným názvem se protony a neutrony nazývají nukleony
 • celkový počet nukleonů v jádře udává nukleonové číslo (A)

 

 

 

 

 

 

Látky složené z atomů, které jsou zcela stejné, se nazývají nuklidy (stejné protonové a nukleonové číslo). Např. 126C je nuklid „uhlík 12“ 6 p+ 6 n0

 

 • atomy téhož prvku mohou náležet různým nuklidům
 • (stejné protonové číslo, ale různé nukleonové číslo)
 • liší se tedy počtem neutronů v jádře a hmotností
 • např. 146C je nuklid „uhlík 14“ 6 p+ 8 n0

 

Říkáme, že uhlík 12 a uhlík 14 jsou dva různé izotopy C

 

 

Izotopy téhož chemického prvku mají stejné chemické vlastnosti.

Vodík je jediný prvek, jehož izotopy mají vlastní chemické názvy a značky.

 

 

protium, ale značka P se nepoužívá – deuterium – D, 2H – tritium – T, 3H

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 9. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7196-193-2