Fyzika 9. ročník – aktuality

zpět

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Fyziky.

 

DOMÁCÍ ÚKOLY

domácí úkoly (již splněné)

domácí úkoly při normální výuce zadávám nejprve do EduPage

 

 

BUDEME PSÁT: 

písemky při normální výuce zadávám nejprve do EduPage

(na stránkách mohou mít zápisy zpoždění)

1.11.2021 zvuk

 

 


1/4 (2021-11-22)


 

  2021-11-04   UČIVO – (15)

  2021-11-01   UČIVO – (14)PÍSEMKA (zvuk), …..

  2021-10-28    Vznik Československa 

  2021-10-25   UČIVO – (13) – 10MIN (převody jednotek délky a hmotnosti), ucho jako přijímač, nucené chvění, rezonance

  2021-10-21   spojená hodina

  2021-10-18   UČIVO – (12) + online – tón, výška tónu, ucho jako přijímač

  2021-10-14   UČIVO – (11) + online – šíření zvukového rozruchu prostředím

  2021-10-11   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ + FINANČNÍ GRAMOTNOST

  2021-10-07   UČIVO – (10) + online – NOVÉ UČIVO, ZVUKOVÉ JEVY, zvukový rozruch, zvuk, akustika, infrazvuk, ultrazvuk, hluk, tón,

  2021-10-04   UČIVO – (9) – PÍSEMNÁ PRÁCE (opakování 8. ročníku, práce, kladky, výkon, pohybová a polohová energie, zákon zachování energie, vnitřní energie, teplo, změny skupenství), výpočty (práce, výkon, příkon ….)

  2021-09-30   UČIVO – (8) – Ohmův zákon, výsledný odpor rezistorů zapojený za sebou a vedle sebe, elektrická práce, výkon, příkon, účinnost

  2021-09-27  PROJEKTOVÝ DEN (AJ RODILÝ MLUVČÍ)

  2021-09-23   UČIVO – (7) – PÍSEMKA (změny skupenství látek), elektrický proud, vodiče el. proudu, obvod jednoduchý, rozvětvený, zapojení žárovek sériově a paralelně, čím je tvořen el. proud (obecně, v kovech, kapalinách a plynech)

  2021-09-20   UČIVO – (6) – změny skupenství látek

  2021-09-16   UČIVO – (5) – 10MIN – jednotky hmotnosti, vnitřní energie (pokračování), teplo

  2021-09-13   UČIVO – (4) – 10MIN – jednotky délky, zákon zachování energie, vnitřní energie, opakování jednotek hmotnosti

  2021-09-09   UČIVO – (3) – Práce a výkon (výpočty), Pohybová a polohová energie (teorie), opakování – převody jednotek délky

  2021-09-06  UČIVO – (2)OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU – PRÁCE A VÝKON – Práce a výkon, Práce (definice, vzorec), práce a kladky, výkon (definice + vzorec), DÚ: dokončit příklad: Motor výtahu zdvihl kabinu o hmotnosti 400 kg do výšky 5 m za dobu 10 s. Jakou práci vykonal motor výtahu? Jaký byl výkon motoru výtahu?

  2021-09-02 UČIVO – (1) – Co nás čeká v 9. ročníku, řád učebny fyziky, Poučení o BOZ a PO v hodinách fyziky, DÚ: vyzdobit první stranu sešitu (do 6.9.2020), NOSIT KALKULAČKY!!!

  2021-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022


0/4 (2019-09-01)


  2021-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022

  2021-10-27 *  2021-10-29  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2021-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2022-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2022-02-04  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2022-02-14 *  2022-02-20  JARNÍ PRÁZDNINY

  2022-04-14  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2022-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU


4/4 (2022-06-..)  


3/4 (2022-04-..)


2/4 (2022-01-..)


 

zpět


CITACE: viz. odkaz [gif 7 – smajlík mávající], , [gif 4 – atom]