Fyzika 9. ročník – aktuality

zpět

Občas je člověk nemocný a není ve škole.

Občas si prostě zapomene zapsat domácí úlohu.

Občas prostě …

Na těchto stránkách najdete přehled toho, co se děje ve škole na hodinách Fyziky.

 

  2022-02-24 (40) UČIVO –

  2022-02-21 (39) UČIVO –

  2022-02-17 Jarní prázdniny

  2022-02-14 Jarní prázdniny

  2022-02-10 (38) UČIVO –

  2022-02-07 (37) UČIVO –

  2022-02-03 (36) UČIVO – meteorologie – úvod

  2022-01-31 (35) UČIVO – jaderná energie

  2022-01-27 (34) vým. UČIVO – jaderná energetika, ochrana před zářením


2/4 (2021-01-26)


  2022-01-25 (33) vým. UČIVO – uvolňování jaderné energie

  2022-01-20 (32) UČIVO – jaderné reakce

  2022-01-17 (31) supl. UČIVO – využití radioaktivního záření, jaderné rekce

  2022-01-13 (30) UČIVO – radioaktivita, využití radioaktivního záření

  2022-01-10 (29) UČIVO – opakování optika, radioaktivita, písemka (optika)

  2022-01-06 (28) UČIVO – radioaktivita

  2022-01-03 (27) UČIVO – jaderná energie – úvod


ROK 2022


  2021-12-30 Vánoční prázdniny

  2021-12-27 Vánoční prázdniny

  2021-12-23 Vánoční prázdniny

  2021-12-20 (26) UČIVO – zápis – LUPA MIKROSKOP DALEKOHLED.pptx, PL – OPTIKA.pdf příprava na písemnou práci

  2021-12-16 (25) UČIVO – spojky a rozptylky, optické vlastnosti oka

  2021-12-13 (24) UČIVO – lom světla, spojky a rozptylky

  2021-12-09 (23) UČIVO – zpracování laboratorního protokolu, převody jednotek

  2021-12-06 (22) UČIVO – LABORATORNÍ PRÁCE – KRYSTALIZACE

  2021-12-02 (21) UČIVO – opakování zvuk, optické jevy

  2021-11-29 (20) UČIVO – zdroje záření, světelné jevy, což víme o světle

  2021-11-25 (19) UČIVO – elektromagnetické záření, zdroje záření, DÚ: Na plánovanou LP 6. 12. 2021 donést – zavařovací sklenici (cca 0,5 l), cca 200 g soli, barvu na vajíčka, 1/2 skořápky od vajíčka, chlupatý drátek, provázek, vlnu atd.

  2021-11-22 (18) UČIVO – elektromagnetické záření

  2021-11-18 Projektové vyučování (sdílená laboratoř)

  2021-11-15 (17) UČIVO – elektromagnetické vlnění, DÚ: nakreslit tabulku učebnice str. 87 + 2 řádky pod tabulkou

  2021-11-11 (16) UČIVO – nucené chvění, rezonance, odraz zvuku

  2021-11-08 Projektové vyučování (1. pomoc do škol)


1/4 (2021-11-22)


 

  2021-11-04 (15) UČIVO – Nucené chvění, rezonance, písemka (chemické látky, směsi, roztoky, rozpustnost)

  2021-11-01 (14) UČIVO – opakování učiva

  2021-10-28  Vznik Československa 

  2021-10-25 (13) UČIVO – 10MIN (převody jednotek délky a hmotnosti), ucho jako přijímač, nucené chvění, rezonance

  2021-10-21   spojená hodina

  2021-10-18 (12) + online UČIVO – tón, výška tónu, ucho jako přijímač

  2021-10-14 (11) + online UČIVO – šíření zvukového rozruchu prostředím

  2021-10-11  VÝCHOVA K OBČANSTVÍ + FINANČNÍ GRAMOTNOST

  2021-10-07 (10) + online UČIVO – NOVÉ UČIVO, ZVUKOVÉ JEVY, zvukový rozruch, zvuk, akustika, infrazvuk, ultrazvuk, hluk, tón,

  2021-10-04 (9) UČIVO – PÍSEMNÁ PRÁCE (opakování 8. ročníku, práce, kladky, výkon, pohybová a polohová energie, zákon zachování energie, vnitřní energie, teplo, změny skupenství), výpočty (práce, výkon, příkon ….)

  2021-09-30 (8) UČIVO – Ohmův zákon, výsledný odpor rezistorů zapojený za sebou a vedle sebe, elektrická práce, výkon, příkon, účinnost

  2021-09-27  PROJEKTOVÝ DEN (AJ RODILÝ MLUVČÍ)

  2021-09-23 (7) UČIVO – PÍSEMKA (změny skupenství látek), elektrický proud, vodiče el. proudu, obvod jednoduchý, rozvětvený, zapojení žárovek sériově a paralelně, čím je tvořen el. proud (obecně, v kovech, kapalinách a plynech)

  2021-09-20 (6) UČIVO – změny skupenství látek

  2021-09-16 (5) UČIVO – 10MIN – jednotky hmotnosti, vnitřní energie (pokračování), teplo

  2021-09-13 (4) UČIVO – 10MIN – jednotky délky, zákon zachování energie, vnitřní energie, opakování jednotek hmotnosti

  2021-09-09 (3) UČIVO – Práce a výkon (výpočty), Pohybová a polohová energie (teorie), opakování – převody jednotek délky

  2021-09-06 (2) UČIVO – OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU – PRÁCE A VÝKON – Práce a výkon, Práce (definice, vzorec), práce a kladky, výkon (definice + vzorec), DÚ: dokončit příklad: Motor výtahu zdvihl kabinu o hmotnosti 400 kg do výšky 5 m za dobu 10 s. Jakou práci vykonal motor výtahu? Jaký byl výkon motoru výtahu?

  2021-09-02 (1) UČIVO – Co nás čeká v 9. ročníku, řád učebny fyziky, Poučení o BOZ a PO v hodinách fyziky, DÚ: vyzdobit první stranu sešitu (do 6.9.2020), NOSIT KALKULAČKY!!!

  2021-09-01  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022


0/4 (2019-09-01)


  2021-09-01   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022

  2021-10-27 *  2021-10-29  PODZIMNÍ PRÁZDNINY

  2021-12-23 *  2022-01-02  VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

  2022-01-31   UKONČENÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  2022-02-04  POLOLETNÍ PRÁZDNINY

  2022-02-14 *  2022-02-20  JARNÍ PRÁZDNINY

  2022-04-14  VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

  2022-06-30   UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU


4/4 (2022-06-..)  


3/4 (2022-04-..)


2/4 (2022-01-..)


 

DOMÁCÍ ÚKOLY

domácí úkoly (již splněné)

domácí úkoly při normální výuce zadávám v současné době jen do EduPage

 

BUDEME PSÁT: 

písemky při normální výuce zadávám v současné době jen do EduPage

zpět


CITACE: viz. odkaz [gif 7 – smajlík mávající], , [gif 4 – atom]