Fyzika 9. ročník – pracovní listy

zpět

Pracovní listy, přípravy na písemné práce, procvičování příkladů   

Pracovní listy (PL)
 • Slouží k opakování učiva.
 • Je to přehled učiva příslušného tématického celku ve formě otázek, doplňovaček, křížovek atd.
 • Žáci ho vyplňují v hodinách nebo jako domácí úkoly.
 • Výsledky jsou vždy zkontrolovány.
 • Slouží také jako příprava na písemku.
Přípravy na písemné práce (PP)
 • Slouží také k opakování učiva.
 • Je to souhrn důležitých definic, jevů, otázek atd. které by žák měl umět na písemku.
 • Vychází ze zápisů které mají žáci v sešitech a z pracovních listů.
 • Je to samostatná příprava žáka na písemku.
 • Pokud žák nenajde některou otázku, definici atd., je možné se zeptat a probrat ji v hodině.
Přípravy na písemné práce – procvičování příkladů (PP)
 • Slouží také k opakování učiva.
 • Je to souhrn vzorových příkladů k danému tématu.
 • Někdy jsou závorkách jsou uvedeny výsledky (pro kontrolu).
 • Příklady jsou vždy propočítány v hodině a zapsány do sešitu.

 

Doporučuji žákům si pracovní listy a přípravy na písemky nechávat!

 

 • Co nás čeká v 9. ročníku
 • Bezpečnostní řád učebny chemie a fyziky

OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU

 • Práce. Energie. Teplo (opakování)
 • Elektrické jevy (opakování)

ZVUKOVÉ JEVY

 • Zvukový rozruch
 • Šíření zvukového rozruchu prostředím
 • Tón. Výška tónu
 • Nucené chvění, rezonance
 • Odraz zvuku
 • Ucho jako přijímač zvuku
 • Sluch (poruchy sluchu, choroby uší)
 • Ochrana před nadměrným hlukem

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ

SVĚTELNÉ JEVY A JEJICH VYUŽITÍ

 • Co už víme o světle
 • Měsíční fáze. Stín
 • Lom světla
 • Čočky
 • Optické vlastnosti oka
 • Lupa a mikroskop
 • Dalekohledy

JADERNÁ ENERGIE

 • Co už víme o atomech     PP – RADIOAKTIVITA
 • Atomová jádra
 • Radioaktivita
 • Využití jaderného záření
 • Jaderné reakce
 • Uvolňování jaderné energie
 • Jaderný reaktor
 • Jaderná energetika
 • Ochrana před zářením

POČASÍ KOLEM NÁS

 • Meteorologie  PP – METEOROLOGIE 1
 • Atmosféra Země a její složení
 • Základní meteorologické jevy a jejich měření
 • Problémy znečišťování atmosféry
 • Vliv počasí na okolní přírodu

ZEMĚ A VESMÍR

ČEMU JSME SE VE FYZICE NAUČILI (OPAKOVÁNÍ)

 

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [obr. 285 – ve výstavbě]