Fyzika 9. ročník – plán výuky

zpět

Probírané učivo v 9. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. POLOLETÍ

září

 • Laboratorní řád a bezpečnost práce
 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU

říjen

 • ZVUKOVÉ JEVY
 • Zvukový rozruch
 • Šíření zvukového rozruchu prostředím (prostředí, zdroje zvuku)
 • Tón, výška tónu
 • Nucené chvění, rezonance
 • Odraz zvuku

listopad

 • Ucho jako přijímač zvuku
 • Sluch (poruchy sluchu, choroby uší)
 • Ochrana před nadměrným hlukem
 • ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ
 • Spektrum elektromagnetických vln
 • Zdroje záření

prosinec

 • SVĚTELNÉ JEVY A JEJICH VYUŽITÍ
 • Co už víme o světle
 • Měsíční fáze. Stín
 • Lom světla
 • Čočky. Optické vlastnosti oka
 • Lupa, mikroskop a dalekohled

leden

 • JADERNÁ ENERGIE
 • Co už víme o atomech
 • Atomová jádra. Radioaktivita
 • Využití jaderného záření
 • Jaderné reakce. Uvolňování jaderné energie

 2. POLOLETÍ

únor

 • Jaderný reaktor. Jaderná energetika
 • Ochrana před zářením
 • POČASÍ KOLEM NÁS
 • Meteorologie
 • Atmosféra Země a její složení

březen

 • ZEMĚ A VESMÍR
 • Sluneční soustava
 • Naše Galaxie
 • Kosmonautika

duben

 • OPAKOVÁNÍ – čemu jsme se ve fyzice naučili

květen

 • OPAKOVÁNÍ – čemu jsme se ve fyzice naučili

červen

 • OPAKOVÁNÍ – čemu jsme se ve fyzice naučili

 

zpět