Fyzika 9. ročník – učivo

zpět

Učivo

Zde naleznete výpisky z učebnice a jiné zajímavosti.

Jsou rozděleny podle probíraných témat.

Je zde vyznačeno, která témata jsme už probrali a která nás ještě čekají.

Také jsou zde otázky na které by měl žák, po probrání učiva, umět odpovědět!

 

NEPROBRANÉ UČIVO  

PROBRANÉ UČIVO

  Co nás čeká v 9. ročníku

  Bezpečnostní řád učebny chemie a fyziky

OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU

   Práce. Energie. Teplo (opakování)

  Elektrické jevy (opakování)

ZVUKOVÉ JEVY

  Zvukový rozruch

  Šíření zvukového rozruchu prostředím

  Tón. Výška tónu

  Nucené chvění, rezonance

  Odraz zvuku

  Ucho jako přijímač zvuku

  Sluch (poruchy sluchu, choroby uší)

  Ochrana před nadměrným hlukem

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ

  Elektromagnetické vlny a záření

  Spektrum elektromagnetických vln

  Zdroje záření

SVĚTELNÉ JEVY A JEJICH VYUŽITÍ

  Co už víme o světle

  Měsíční fáze. Stín

  Lom světla

  Čočky

  Optické vlastnosti oka

  Lupa a mikroskop

  Dalekohledy

JADERNÁ ENERGIE

  Co už víme o atomech

  Atomová jádra

  Radioaktivita

  Využití jaderného záření

  Jaderné reakce

  Uvolňování jaderné energie

  Jaderný reaktor

  Jaderná energetika

  Ochrana před zářením

POČASÍ KOLEM NÁS

  Meteorologie

  Atmosféra Země a její složení

  Základní meteorologické jevy a jejich měření

  Problémy znečišťování atmosféry

  Vliv počasí na okolní přírodu

ZEMĚ A VESMÍR

  Sluneční soustava

  Naše Galaxie

  Kosmonautika

ČEMU JSME SE VE FYZICE NAUČILI (OPAKOVÁNÍ)

   Vlastnosti látek a jejich částicové složení

  Měření fyzikálních veličin

  Pohyb

  Síla

  Mechanické vlastnosti kapalin a plynů

  Tepelné jevy

  Elektrické a magnetické jevy

  Elektromagnetické záření. Světelné jevy

  Zvukové jevy

  Energie a její přeměny

  Země a vesmír

 

***** KONEC *****

zpět


CITACE: viz. odkaz [gif 7 – smajlík mávající]