F9 – Co už víme o světle

zpět

Co už víme o světle

 

 

 • světlo – jsou elektromagnetické vlny o vlnových délkách 400 nm až 750 nm (podle barvy světla)
 • bílé sluneční světlo je složeno z barevných světel (pokus rozklad pomocí optického hranolu)

 • největší vlnovou délku má červené světlo a nejmenší naopak světlo fialové
 • vakuu se světlo šíří rychlostí 300 000 km/s (v jiných prostředích je rychlost menší)
 • ve stejnorodém prostředí se světlo šíří přímočaře a za neprůsvitnou překážkou se vytváří stín
 • elektromagnetickým vlnám o malých vlnových délkách a které se šíří přímočaře, tedy i světlu, se často říká záření

 

Šíření světla zapříčiňují světelné zdroje.

Světelný zdroj – je těleso v němž vzniká světlo, které je z něj vyzařováno do okolí.

 

Zdroje světla:

 • především všechny rozžhavené předměty (Slunce, hvězdy, plamen svíčky, vlákno žárovky)
 • světelné zdroje nevyžadující vysoké teploty (výbojky, zářivky – studené světlo)
 • světélkování rostlin a živočichů (svatojánské mušky) aj.

 

Osvětlená tělesa – předměty které vidíme proto, že odrážení světlo nějakého světelného zdroje a část odraženého světla přichází do našeho oka (Měsíc, planety, list papíru, zrcadlo, květina). Bílé a lesklé předměty většinou světla odrážejí, černé předměty většinu světla pohlcují.

 

Tělesa tedy mohou světlo:

 • vyzařovat (Slunce, hvězdy, plamen svíčky, vlákno žárovky)
 • odrážet (Měsíc, planety, list papíru, zrcadlo, květina)
 • pohlcovat (voda, vzduch aj.)

Prostředí, kterým se světlo šíří, nazýváme optické prostředí.

 

Víme, že paprsek se odráží pod stejně velkým úhlem, pod jakým dopadl a zůstává v rovině dopadu.

 

Odraz paprsku

 

Zákon odrazu: α´ = α

Velikost úhlu odrazu α´ se rovná velikosti úhlu dopadu α. Odražený paprsek leží v rovině dopadu.

 

 • plochy, které dobře světlo odrážejí, jsou různé lesklé plochy nebo zrcadla
 • bílý papír také odráží světlo, ale není dokonalé hladký a tak světlo rozptyluje

 

Zrcadla:

1) rovinné zrcadlo

 • obraz v rovinném zrcadle je zdánlivýstejně velký jako vzor a je stranově převrácený

.

2) vypouklé kulové zrcadlo

 • světlo se odráží od části vnějšího povrchu kulové plochy
 • světelný paprsek po odrazu rozbíhá
 • obraz ve vypouklém kulovém zrcadle je zdánlivý, přímý zmenšený

2) duté kulové zrcadlo

 • světlo se odráží od části vnějšího povrchu kulové plochy
 • paprsky se odrážejí do jednoho bodu F (ohnisko)
 • vlastnosti obrazu závisí na vzdálenosti předmětu od zrcadla

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 9. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7196-193-2

Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6

http://fyzika.fyzikaprozivot.cz/9-rocnik/6-1-svetlo

https://sites.google.com/site/mojefyzika/home/svetelne-jevy/rozklad-svetla