F9 – Čočky

zpět

Čočky

 

Čočky – průsvitná tělesa (zpravidla vybroušená ze skla, ve kterých využíváme lomu světla (lomem se mění směr procházejících paprsků).

 

Čočky dělíme na:

  • spojky – jsou čočky, které mění rovnoběžný svazek paprsků na sbíhavý svazek

  • rozptylky – jsou čočky, které mění rovnoběžný svazek paprsků na rozbíhavý svazek

 

ohnisko – F – je bod na optické ose, v němž se rovnoběžné paprsky s optickou osou protínají po průchodu čočkou

ohnisková vzdálenost – f – vzdálenost ohniska od středu čočky

 

Řezy různými spojkami a rozptyklami

 

           

 

Pokus (porovnání ohniskové vzdálenosti tlustší a tenčí čočky):

POZORUJEME že, tlustší čočka má více zakřivené stěny, má blíže ohnisko, láme více paprsky. Pokud tuto čočku použijeme jako lupu, zjistíme že více zvětšuje. Říkáme že má větší optickou mohutnost (neboli lámavost) φ. Optická mohutnost je tím větší, čím je menší ohnisková vzdálenost f.

 

φ = 1 / f

 

Dosadíme-li ohniskovou vzdálenost v metrech, je optická mohutnost v dioptriích D.

Pro spojky se udává kladné číslo.

 

Příklad (výpočet dioptrií):

Je-li f = 0,5 m potom φ = 1/f = 1/0,5 = + 2 D.

Je-li f = -0,25 m potom φ = 1/f = 1/(-0,25) = – 4 D.

 

Pohled skrz čočky na text

       

φ = 0, φ < 0

 

Největší optická čočka…

Největší čočka na světě má průměr 1,827 m. Byla vytvořena týmem Thomase Pecka (USA) z Optical Sciences Center University of Arizona v lednu 2000. Byla vyrobena jako testovací čočka pro druhé zrcadlo v teleskopu MMT o průměru 6,5 m.

 

Jaké obrazy vytváří spojka a rozptylka?

 

  • vlastnosti obrazu vytvořeného spojkou se mění se vzdáleností předmětu
  • při přibližování předmětu z velké dálky je obraz nejprve zmenšený a pak se postupně zvětšuje a vzdaluje se od čočky, stále je převrácený a skutečný
  • je-li předmět k čočce blíž než je ohnisková vzdálenost, pozorujeme přes čočku zdánlivý, zvětšený a přímý obraz

 

   

zobrazení svíčky spojkou (vzdálenost svíčky větší než 2f – obraz skutečný, zmenšený a převrácený)

zobrazení svíčky spojkou (vzdálenost svíčky větší než f a menší než 2f – obraz skutečný, zvětšený a převrácený)

   

pohled na svíčku skrz spojku

zobrazení svíčky spojkou (vzdálenost svíčky menší než f – obraz zdánlivý, zvětšený a přímý)

 

  • obraz vytvořený rozptylkou je vždy přímý a zmenšený
  • nezachytíme ho na stínítku ale můžeme jej pozorovat přes čočku
  • obraz je zdánlivý

 

 

 

 

 

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 9. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7196-193-2

Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6