F9 – Elektromagnetické vlny a záření

zpět

Elektromagnetické vlny a záření

 

 • nejdůležitějším druhem elektromagnetického záření pro nás je světlo
 • umožňuje nám vidění, poznání a orientaci v okolním světě
 • bez světla by nebyl možný život

 

V 19. století James Clerk Maxwell (1831-1879) dokázal, že světlo souvisí s elektřinou a magnetismem a že jsou to vlastně elektromagnetické vlny. Vytvořil matematickou teorii magnetismu a odvodil slavné rovnice nesoucí jeho jméno.

 

 • s vlnami nejrůznějšího druhu se setkáváme na každém kroku (kámen hozený do rybníka, vlny na moři)
 • vlnu obyčejně znázorňujeme křivkou která pravidelně a plynule stoupá a klesá – nazývá se sinusoida 
 • vzdálenost mezi sousedními vrcholy vlny se nazývá – vlnová délka – značí se písmenem λ

 

vlna o krátké vlnové délce, vlna o dlouhé vlnové délce

 

 • elektromagnetické pole – je kombinace příčného postupného vlnění magnetického a elektrického pole
 • ve vakuu se elektromagnetické vlny šíří rychlostí světla – c (ve vakuu je c = 300 000 km/s)
 • elektromagnetickým zářením se zabývá obor fyziky elektrodynamika
 • infračerveným zářením, viditelným světlem a ultrafialovým zářením se zabývá optika
 • vodič který vysílá elektromagnetické vlny se nazývá anténa
 • kmitočet – f (u elektromagnetické vlny) – je počet period za sekundu, jednotka hertz [Hz]
 • s vlnovou délkou souvisí vztahem:

 

       f = c / λ

 

 • čím je kratší vlnová délka elektromagnetické vlny, tím vyšší je její kmitočet
 • rychlost zvuku je menší než rychlost světla
 • zvuk se šíří jen v látkovém prostředí (ne ve vakuu)
 • elektromagnetické vlny se šíří i ve vakuu
 • šíření elektromagnetických vln závisí i na vlnové délce
 • je-li vlnová délka velká – elektromagnetické vlny snadno pronikají za překážky (např. radiové vlny)

 • je-li vlnová délka malá – nebude se vlna šířit za překážky a bude vytvářet stín

 • vlny o malých vlnových délkách se šíří prakticky přímočaře, jako paprsek, a pak je nazýváme záření

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 9. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7196-193-2

http://fyzika.fyzikaprozivot.cz/9-rocnik/5-elektromagneticke-zareni