F9 – Naše galaxie

zpět

Naše galaxie

 

Vesmír

 

Slunce je jednou z mnoha hvězd, které vytváří soustavu nazvanou Galaxie.

 

Galaxie – je soustava kosmických těles, do které patří i sluneční soustava.

 

 • Pouhým okem vidíme hvězdy od kterých se k nám šíří světlo desítky nebo stovky let.
 • Vzdálenější hvězdy nemůžeme rozeznat.
 • Jinak je tomu pokud je pohromadě několik stovek hvězd (tzv. hvězdokupy)

 

Mléčná dráha – je stříbrný pás táhnoucí se celou oblohou, jehož svit způsobuje množství hvězd.

Lidově se tak označuje také naše Galaxie.

 • Je to galaxie, v níž se nachází Slunce spolu se sluneční soustavou.
 • Mléčná dráha je kromě hvězd tvořena i temným mezihvězdným plynem či prachem.
 • Rozměrem jde o druhou největší galaxii (po galaxii M31 v Andromedě) v Místní skupině galaxií.
 • Její hmotnost je pravděpodobně v této skupině největší.
 • Průměr disku Galaxie činí přibližně 28 000 pc (parsec), což je přibližně 8,6×1017 km.
 • Jde o výrazně plochý systém.

 

Kromě naší Galaxie se ve vesmíru vyskytují miliony dalších galaxií.

 

 

Hvězdy

 

Hvězda – je nebeské těleso, které září vlastním světlem.

 

 • Jsou tvořeny žhavým plynem (plazmou).
 • Nejnižší teploty na povrchu hvězd jsou 1500°C a nejvyšší 100000°C.
 • Hmotnost hvězd je různá.

 

 • Některé hvězdy jsou větší než průměr dráhy Země kolem Slunce – tzv. obři.
 • Naše Slunce patří mezi malé hvězdy – tzv. trpaslíky.
 • Nejmenší hvězdy jsou tzv. bílí trpaslíci (stejná velikost jako Země).
 • Neutronové hvězdy (tzv. pulzary) jsou menší než Země (průměr 10-15 km).

 

 

Souhvězdí

 

 • Ve starověku se lidé domnívali, že hvězdy nemění vzájemnou polohu a seskupily je do různých obrazců – souhvězdí a dali jim jména.
 • Celkem je známo 88 souhvězdí, které jsou vyznačeny na hvězdných mapách.
 • Nejznámější souhvězdí které u nás vidíme během celého roku jsou Velká medvědice, Malý medvěd (součástí Velký a malý vůz, Kasiopeja).
 • V Malém voze není mnoho zajímavých objektů.
 • Nejdůležitější z nich je hvězda Polárka („Severka“) – udává směr k severnímu pólu.

 

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 9. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7196-193-2

Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6