F9 – Ochrana před nadměrným hlukem

zpět

Ochrana před nadměrným hlukem

 

  • k porovnání hlasitosti zvuku se používá fyzikální veličina – hladina zvuku
  • jednotkou je bel [B]
  • užívá se převážně její desetina – decibel [dB]
  • počátkem stupnice je 0 dB (práh slyšení tónu o kmitočtu 1 000 Hz

 

údaje o hladinách zvuku různých druhů zvuků

 

  • delší pobyt v prostředí s hladinou zvuku vyšší než 70 dB se považuje za zdraví škodlivý
  • u některých lidí může způsobit např. únavu, nevolnost aj.
  • při hladinách zvuku vyšších než 80 dB je ohrožen sluch
  • pro hlučná pracoviště jsou předepsány chrániče uší

 

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 8. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-149-9